INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uwagi i propozycje dotyczące działania i zawartości strony i forum S.M.F.'a

Moderator:Avalanche

Awatar użytkownika
Krakov
Arystokrata
Posty:2086
Rejestracja:2010-07-27, 21:44
Lokalizacja:Stąd

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Post autor: Krakov » 2018-06-25, 18:38

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA UŻYTKOWNIKA FORUM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych - jako Użytkownika prowadzonego i obsługiwanego przez administratora Forum internetowego - jest Stowarzyszenie Miłośników Erpegów i Fantastyki z siedzibą w Łodzi pod adresem 90-113 Łódź, ul. Traugutta 18 lok. 302, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000241615, zwane dalej Stowarzyszeniem . Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail smf.lodz@gmail.com lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się również z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć za pośrednictwem adresu e-mail: saempire@toya.net.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora - z dopiskiem "Dla Inspektora Ochrony Danych".

2) administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w celu umożliwienia Pani/Panu aktywności jako Użytkownika internetowego Forum Stowarzyszenia znajdującego się pod adresem http://www.smf-lodz.pl/f/, a w szczególności do wymiany opinii, poglądów, dyskusji, zamieszczania treści na Forum itp. Przetwarzamy przede wszystkim dane niezbędne dla rejestracji i aktywnego działania Użytkownika na Forum, czyli adres e-mail oraz pseudonim (nazwa użytkownika na Forum), celem umożliwienia przekazania Użytkownikom wszelkich istotnych dla nich informacji, w szczególności dotyczących wcześniejszych, bieżących i przyszłych treści zamieszczanych, omawianych czy dyskutowanych na Forum. Przetwarzamy również dane w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku (zdjęcie), o ile po zarejestrowaniu się na Forum Użytkownik je (dobrowolnie) podał. Dane te umieszczone są w systemach informatycznych administratora danych i odpowiednio zabezpieczone, a Użytkownicy logują się do swego Konta na Forum przy użyciu unikalnego, zdefiniowanego przez siebie hasła dostępu.

3) administrator jest typową organizacją non-profit i nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych w celach niezwiązanych z funkcjonowaniem Forum, np. reklamowych lub dotyczących promocji. Równocześnie jako Stowarzyszenie osób o podobnych zainteresowaniach administrator wspiera i aktywnie uczestniczy - często jako organizator lub współorganizator - w różnych lokalnych i regionalnych inicjatywach, imprezach i wydarzeniach związanych ze swoją działalnością statutową. Zdjęcia z nich mogą być umieszczone przez administratora na jego oficjalnej stronie internetowej - http://www.smf-lodz.pl/ - lub na stronie poświęconej danemu wydarzeniu. W wydarzeniach takich uczestniczą często także Użytkownicy Forum Stowarzyszenia i może się zdarzyć, że na niektórych zdjęciach dokumentujących takie imprezy czy wydarzenia pojawi się ich wizerunek (dane biometryczne). Jednakże zdjęcia te umieszczane są wyłącznie w celach archiwizacyjnych dokumentujących historyczną działalność administratora i nie są w żaden sposób powiązane przez administratora z przechowywanymi i przetwarzanymi przez niego danymi osobowymi Użytkowników Forum. Dlatego w rozumieniu niniejszej Informacji dla Użytkownika, na zdjęciach takich Użytkownik występuje jako osoba anonimowa, której wizerunek widniejący na zdjęciu nie jest w żaden sposób powiązany z jej danymi osobowymi przechowywanymi i przetwarzanymi przez administratora. Z tego względu administrator nigdy nie umieszcza - bez zgody fotografowanych osób - na lub przy takich zdjęciach żadnych informacji o danych tych osób, które ewentualnie mogłyby posłużyć ich identyfikacji, jak np. imię, nazwisko czy pseudonim.

4) nie przetwarzamy danych genetycznych, ani dotyczących zdrowia Użytkowników, a w odniesieniu do treści zamieszczonych punkcie 3 niniejszej Informacji dla Użytkownika administrator oświadcza również, że Pani/Pana dane nie są przez niego udostępniane innym podmiotom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym;

5) Pani/Pana dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez cały czas Państwa aktywności na Forum. Każdy Użytkownik może złożyć rezygnację z członkostwa w Forum i w takiej sytuacji jego Konto Użytkownika Forum zostanie zablokowane, a adres e-mail usunięty z bazy danych administratora. Natomiast wszelkie zamieszczone przez niego wcześniej na Forum - w czasie gdy był aktywnym Użytkownikiem - treści nie będą usuwane i pozostaną widoczne dla innych Użytkowników;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może być równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Forum opisaną w punkcie 5.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

8) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy haseł dostępu. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej - w wypadku Członków Stowarzyszenia - przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
Ostatnio zmieniony 2018-06-25, 18:39 przez Krakov, łącznie zmieniany 2 razy.

Zablokowany