Regulamin

I. Postanowienia ogólne
II. Polityka prywatności
III. Regulamin losowania nagród
IV. Uwagi techniczne
V. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji Grywalizacja jest Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki w Łodzi.
2. Użytkownikiem Akcji Grywalizacja jest osoba, posiadająca konto użytkownika identyfikowane przez unikalną nazwę (login).
3. Rejestracji można dokonać wyłącznie podczas Łódzkiego Portu Gier, poprzez wypełnienie stosownego formularza. Za prawdziwość podanych przez siebie danych odpowiada Użytkownik.
4. Jeden uczestnik może mieć tylko jedno konto.
5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw organizatora, regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw pokrewnych.

II. Polityka prywatności
1. Informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe uczestników akcji dostępna jest na osobnej stronie: Przetwarzanie danych osobowych.
2. Ponadto, dla celów statystycznych, zapisywana jest data ostatniej aktywności użytkownika.
3. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu możemy zapisywać na Twoim komputerze informacje w postaci tzw. plików cookies. Możesz z tego zrezygnować odznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub firewalla. Zablokowanie plików cookies może jednak sprawić, że nie wszystkie elementy serwisu będą działać prawidłowo.

III. Regulamin losowania nagród
1. Losowanie odbywa się w sobotę o godzinie 19:00 oraz w niedzielę o godzinie 19:00.
2. W każdym dniu do wygrania w losowaniu jest odrębny zestaw nagród.
3. W losowaniu biorą udział uczestnicy Akcji Grywalizacja, którzy zdobyli punkty za osiągnięcia.
4. W każdym losowaniu brane pod uwagę są jedynie punkty zdobyte w danym dniu, do godziny 18:45. Za czas zdobycia punktów uznajemy moment oddania tabelek z osiągnięciami do punktu wypożyczeń po zakończeniu partii.
5. Każdy uczestnik losowania ma w puli tyle losów, ile zdobył punktów za osiągnięcia.
6. Losowanie następuje poprzez wygenerowanie liczby losowej, która wskazuje numer losu. Liczba losowa generowana jest w arkuszu Excela.
7. Osoby, która w danym dniu wygrała już nagrodę, jest usuwana z puli losów w tym dniu.
8. Jeżeli osoba, która została wylosowana nie jest w stanie odebrać nagrody w trakcie losowania, losowanie jest powtarzane.
9. Dopuszczalne jest pisemne upoważnienie osoby trzeciej do odbioru nagrody. Takie pełnomocnictwo należy osobiście przedłożyć w punkcie wypożyczeń w dniu losowania.
10. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Erpegów i Fantastyki nie biorą udziału w losowaniu nagród.

IV. Uwagi techniczne
1. W czasie trwania akcji będą się pojawiać nowe gry, jak również nowe osiągnięcia w grach wcześniej dostępnych.
2. Gry mogą też być wycofywane z Akcji (np. na życzenie wydawcy). W tej sytuacji zdobywanie nowych osiągnięć w danej grze nie będzie dłużej możliwe.
3. Każde z osiągnięć można zdobyć tylko jeden raz.
4. Osiągnięcie za udział w kolejnej edycji Łódzkiego Portu Gier (np. "Zagraj na ŁPGu 13") przyznawane jest automatycznie. Aby je zdobyć należy na danym ŁPGu zdobyć przynajmniej jedno nowe osiągnięcie w dowolnej grze.
5. W ogólnym przypadku osiągnięcia za wytłumaczenie gry przyznawane są tylko jednemu użytkownikowi w ramach pojedynczej tabelki z osiągnięciami. Jeśli w tabelce wpisane będzie więcej niż jedno takie osiągnięcie, zostanie ono przyznane tylko pierwszej osobie z listy. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznawania osiągnięcia dwóm osobom.
6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w osiągnięciach - zmiany ich opisu, wartości punktowej lub całkowitego usunięcia. Jeśli zmieniona zostanie wartość zdobytego osiągnięcia, liczba punktów posiadaczy osiągnięcia zostanie przeliczona.

V. Postanowienia końcowe
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. O takich zmianach będziemy informować a aktualnościach na stronie głównej. Nowy regulamin będzie wchodzić w życie w czasie nie którszym niż 7 dni. Korzystanie z serwisu po wejściu w życie nowego Regulaminu, oznacza jego akceptację.
regulamin | przetwarzanie danych osobowych | FAQ | kontakt © 2012–2024 • Krakov • Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacja o plikach Cookies:
Zgodnie z unijmyni dyrektywami informujemy, że ta strona używa ciasteczek (tzw "cookies"). Autor strony też je lubi. Ciasteczka, nie dyrektywy. OK