Deklaracja członkowska

Moją kandydaturę popierają (wpisz 3 członków SMF):

Stowarzyszenie informuje, że:

  1. Celem zbierania danych jest działalność Stowarzyszenie, a w szczególności wykorzystywanie ich podczas akcji szkoleniowych i kulturalnych.
  2. Wypełniający niniejszą deklarację ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawianie.
  3. Podanie danych jest dobrowolne.
  4. Wypełniający niniejszą deklarację ma prawo do całkowitego usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez Stowarzyszenie. Ponadto wraz ze złożeniem niniejszej deklaracji członkowskiej, kandydat wyraża swoją zgodę na wzięcie udziału w procesie inicjacyjnym oraz do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej określonej aktualnymi uchwałami Zarządu.